استان آذربایجان شرقی - تبریز
  کیلومتر 20 جاده تبریز - تهران , شهرک عالی نسب
  خیابان سرم دارو , تقاطع اول , سمت چپ


  +98-41-36300211
  +98-41-36300320
  info[at]yelsazan.com
  yelsazan.tabriz@gmail.com

  شنبه- پنج شنبه8.00 - 18.00