تله آبگیر

تله آبگير


Wight


[Kg]

D4


[Inch]

D3


[Inch]

D2


[Inch]

L


[mm]

H


[mm]
D1 Capacity
at 7 bar
line pressure
m³/ hNom.
Max.
MODEL
11 ¾ ½ 6 170 490 G1″ 192  144 M.W.T – 0192
25 ¾ ½ 8 250 630 G1.½” 480 192 M.W.T
– 0480
55 ¾ ½ 10 420 670 DN 50 960
480
M.W.T – 0960
57 ¾ ½ 10 420 670 DN 65 1248

960
M.W.T
– 1248
70 1 ¾ 12 490 760 DN 80 1440
1248
M.W.T – 1440
75 1 ¾ 12 490 760 DN 100 3350

1440
M.W.T
– 3350
82 1.½ 1 14 530 900 DN 150 7200
3350
M.W.T – 7200
140 1.½ 1 20 600 1320 DN 200 9600

7200
M.W.T
– 9600

 

تله آبگیر و روغن گیر

تله آبگير و روغن گیر


Wight


[Kg]

D4


[Inch]

D3


[Inch]

D2


[Inch]

L


[mm]

H


[mm]
D1 Capacity
at 7 bar
line pressure
m³/ hNom.
Max.
MODEL
21 280 ½ 6 170 450 G1″ 192   144 M.W.T – 0192
52 340 ½ 8 250 620 G1.½” 480 192 M.W.T
– 0480
65 400 ½ 10 440 620 DN 50 960
480
M.W.T – 0960
68 400 ½ 10 450 620 DN 65 1248

960
M.W.T
– 1248
96 450 ¾ 12 500 700 DN 80 1440
1248
M.W.T – 1440
99 450 ¾ 12 500 700 DN 100 3350

1440
M.W.T
– 3350
110 510 1 14 600 800 DN 150 7200
3350
M.W.T – 7200
190 600 1 20 680 1120 DN 200 9600

7200
M.W.T
– 9600

 

تله آبگير و روغن گیر

ميكرو فيلتر

ممكن است هواي فشرده توليد شده داراي ناخالصيهايي نظير روغن، گردوغبار و رطوبت باشد. محيط اطراف نيز ممكن است بر كيفيت هواي فشرده تأثيرگذار باشد. به همين دليل هواي فشرده قبل از رسيدن به آخرين مرحله توليد بايد از فيلتر عبور كند.

Compressed Air Filters
The compressed air coming from the production line compressor may contain unwanted elements such as oil , dust and humidity The air in the external environment will also affect the quality of the final product, this air must be filtered prior to the final stage of production.

Dimensions(mm) Element
type
Flow rate
m
³ / h / scfm
Air
Connection
MODEL
E D C B A
22 100 193 19 72 M24 24/14 1/4″ HG 24
22 100 193 19 72 M48 48/29 3/8 HG 48
22 110 237 20 96 M25 25/15 1/4″ HG 25
22 110 237 20 96 M50 50/30 3/8 HG 50
22 150 237 20 96 M100 100/58 1/2 HG 100
56 190 375 34 117 M150 150/88 3/4 HG 150
56 250 375 34 117 M200 200/117 3/4 HG 200
56 300 465 34 117 M250 250/147 1 HG 250
56 350 465 34 117 M300 300/176 1 ¼” HG 300
56 380 530 34 117 M500 500/294 1 ¼” HG 500
56 425 530 34 117 M600 600/353 1 ½” HG 600
56 480 722 64 170 M851 851/800 2 HG 851
56 550 722 64 170 M1210 1210/712 2 HG 1210
56 430 760 72 235 M1510 1510/888 2 ½” HG 1510
56 550 760 72 235 M1810 1810/1065 3 HG 1810
56 600 760 72 235 M2210 2210/1300 3 HG 2210
Activated Carbon Oil removal General purpose Pre filtering
Specifications
A Y X P Grade
0.01 0.01 1 5 Particle removal(micron)
0.003 0.01 0.5 5 Max.oil carryover 21° C (mg/m³)
25 80 80 80 Max.working temperature
80 100 80 40 Initial pressure loss
700 700 700 700 Pressure loss for element change
16 16 16 16 Max.working pressure
Metal Red Blue Green Element color code